Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Mijnpersoneelsfeest.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden die te maken hebben met personeelsfeesten of het organiseren van bedrijfsuitjes. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de bezoeker van www.mijnpersoneelsfeest.nl toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Mijnpersoneelsfeest.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Mijnpersoneelsfeest.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf www.mijnpersoneelsfeest.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Laatst gewijzigd: januari 2013 door management Mijnpersoneelsfeest.nl, online evenementenbureau voor de organisatie van personeelsfeesten, bedrijfsfeesten, themafeesten en bedrijfsuitjes.
 

Adresgegevens

Telefoon 010–7504403
E-mail info@mijnpersoneelsfeest.nl

Bezoekadres:
Mijnpersoneelsfeest.nl 
Van Nelle Fabriek 
Van Nelleweg 1 
3044 BC ROTTERDAM